Lokalizacja w witrynie: alpicon.pl » odśnieżanie dachów » ciężar objętościowy śniegu i lodu

Ciężar objętościowy śniegu i lodu

Ciężar objętościowy śniegu i lodu ma istotne znaczenie, ponieważ właśnie jego wzrost powoduje realne zagrożenie naruszenia konstrukcji budynku oraz niebezpieczeństwo nagłej niekontorolowanej lawiny śniegu i lodu, która może spaść z dachu niosąc śmiertelne zagrożenie dla ludzi oraz powodując poważne straty materialne.

Ciężar objętościowy śniegu i lodu nie jest wartością stałą. Na jego zmiany wpływają takie czynniki jak klimat, położenie czy wysokość nad poziomem morza. Na dachach budynków ciężar objętościowy śniegu i lodu jest nieco większy niż na gruncie. Znaczenie ma również kształt dachu i kąt zwrócenia go ku słońcu ponieważ ciężar objętościowy zwiększa się wraz z ilością "przyjętych" przez zalegający śnieg promieni słonecznych.

Wniosek: Im dłużej pokrywa śnieżna zalega na dachu tym więcej waży jednostka objetości tej mieszanki śniegu i lodu! Poza tym kiedy pogoda robi się mocno zmienna, zaczyna się odwilż a za chwilę są opady marznącego deszczu, albo deszczu ze śniegiem ciężar ten rośnie wielokrotnie. Gdy dodatkowo przybywa objętości mieszanki śniegu i lodu to bardzo łatwo o przeciążenie konstrukcji dachu.

Zmiany ciężaru objętościowego śniegu wraz z upływem czasu pokazuje tabela widoczna obok (Zgodnie z normą PN-80-B-02010-AZ1-Obciążenie śniegiem)

Tabela 1. - Ciężar objętościowy śniegu

Rodzaj śniegu i lodu Ciężar objetościowy [kN/m3]
świeży 1.0
osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) 2.0
stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 2.5 - 3.5
mokry 4.0
zlodowaciały 6.0 - 7.0
lód (z zamarzniętej wody) 9.0